Hướng dẫn cách chơi “đấu bò bong88”

397

Lịch thi đấu Đấu bò

Hướng dẫn chơi đấu bò

Tất cả hình ảnh bò đực trong Trận đấu Thông thường và Trận đấu Thị trường Ban đầu không phải là hình ảnh thật của bò đực thi đấu.
Hình ảnh chỉ mang tính tham khảo. Kết quả trận đấu sẽ được dựa trên tên của bò đực.

1. Trước khi trận đấu bắt đầu sẽ có tiếng trống đánh không ngừng để báo hiệu rằng hai con bò đã có thể vào vòng tròn thi đấu theo người huẩn luyện/người chủ của mình, những người sẽ cố gắng bắt đầu trận đấu giữa hai con bò. Trận đấu sẽ được coi là đã bắt đầu khi một phần thân trước (bắt đầu từ đầu đến chân trước) của một con bò tiếp xúc với con bò còn lại.

2. Nếu hai con bò từ chối đấu, sẽ có hai tiếng trống báo hiệu bắt đầu đếm ngược thời gian để người huấn luyện/người chủ cố gắng bắt đầu trận đấu. Nếu hai con bò từ chối thi đấu trước khi kết thúc thời gian đếm ngược, trận đấu sẽ được tuyên bố có kết quả hòa và tất cả cược đều mất hiệu lực.

3. Nếu hai con bò từ chối thi đấu và một con bò bỏ chạy, trận đấu sẽ được coi là bị hủy và tất cả cược đều mất hiệu lực.

4. Nếu trận đấu bắt đầu và một con bò bỏ chạy, sẽ có một tiếng trống báo hiệu bắt đầu đếm ngược thời gian để con bò bỏ chạy quay trở lại trận đấu. Người huẩn luyện/người chủ của con bò bỏ chạy được phép hộ tống con bò đó quay trở lại trận đấu.

4.1. Nếu con bò bỏ chạy không quy trở lại trận đấu trước khi kết thúc thời gian đếm ngược, con bò bỏ chạy đó sẽ bị coi là thua trận.

4.2. Nếu con bò bỏ chạy quay trở lại trận đấu và con bò còn lại bỏ chạy, sẽ có một tiếng trống báo hiệu bắt đầu đếm ngược thời gian để con bò còn lại đó quay trở lại trận đấu. Nếu con bò còn lại không quay trở lại trận đấu trước khi kết thúc thời gian đếm ngược, con bò đó sẽ bị coi là thua trận.

5. Nếu một con bò bị ngã trong trận đấu, thời gian để con bò đó đứng dậy sẽ được bắt đầu đếm ngược. Nếu con bò bị ngã không thể đứng dậy trước khi kết thúc thời gian đếm ngược, con bò đó sẽ bị coi là thua trận.

6. Nếu một con bò chạy ra khỏi vòng, con bò đó sẽ bị coi là thua trận.

7. Nếu cả hai còn bò chạy ra khỏi vòng. người huấn luyện/người chủ được phép hộ tống bò của mình quay trở lại vòng để tiếp tục trận đấu.

8. Nếu cả hai người huấn luyện/người chủ quyết định rút lui khỏi trận đấu hiện tại, trận đấu sẽ được coi là hòa, tất cả cược sẽ mất hiệu lực và được hoàn tiền.

9. Trống sẽ được đánh không ngừng sau khi con bò chiến thắng trận đấu được tuyên bố.

10. Tất cả quá trình đếm ngược trong suốt trận đấu được thực hiện bằng cách đặt một chiếc bát có lỗ ở giữa vào thùng chứa nước. Quá trình đếm ngược sẽ dừng lại khi chiếc bát chìm xuống dưới đáy thùng.